Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Khúc giữa khuya.

Đàn một mình trong đêm.
Khúc cầu hồn những năm tháng đã vùi chôn
Tôi nghe tôi
thì thầm
Tôi nghe tôi
lệ chảy
Những ngón tay đau,
tiếng đàn giông bão.
Dấu nhạc này tôi nức nỡ
Xin người hiện về
Đêm này quá vắng
Đàn tôi buồn một dấu lặng người ơi!