Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Cháu ngoạiCháu mới sanh. Mỗi sáng bà ngoại đều bồng cháu ra phơi nắng cho tốt da.
Cây bông bò cạp vàng, dù đang trái mùa, cũng ráng nở một chùm bông - duy nhất - để mừng cháu.
(Suy nghĩ như vậy xem ra hơi "âm lịch" !? Kệ, đôi khi cũng "âm lịch" một chút cho đời nên thơ. Phải vậy không!?)

****