Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Lục bát XIN KHÉP CỬA VƯỜN.

... Bài cuối cùng (The last entry)

Gửi em chiếc lá cuối cùng
Em ơi đã hết mùa hoa - đừng về!
Thềm tôi sót dấu chân quê
Nhện giăng cành héo, lê thê nắng buồn
Lòng sầu mấy vạt cỏ suông
Vườn sầu úa một chuyện buồn hắt hiu
Vườn tôi từ đấy tiêu điều
Cửa vườn xin khép, mặc chiều gió tuôn.


(10/4/2011)