Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Đạo pháp và âm nhạcKhông dễ gì có một cuộc sống tỉnh thức để có thể cùng lúc sống với sự đam mê tiếng đàn tinh tế (Sự đam mê nào mà không mang nhiều ít nhiều hư vọng!) trong khi vẫn quân bình được tâm hồn. Vì vậy là một cơ duyên hiếm hoi khi được anh Đặng Huy Hoàng đến chơi, cho nghe những ngón đàn tuyêt kỷ, và giảng vi diệu pháp.


Theo chiều ngược kim đồng hồ từ bên phải sang:
Bá Trạc, Huy Hoàng, Bá Thiện, Hữu Diên, Bá Di, ?, Bá Phúc

Đặng Huy Hoàng trình tấu Chaconne (của Johan Sebastian Bach)
và La cathédrale (của Agustin Barrios Mangore).
Rất tiếc là mình không có phương tiện ghi âm đủ chất lượng để ghi lại.

Thưởng thức tiếng đàn.

Chụp hình kỷ niệm sau buổi nghe vi diệu pháp.
Từ bên trái sang:
Hàng đầu: Đức Bình, Diệu Hạnh, Diệu Tín, Dì Sáu, Diệu Bảo
Hàng thứ hai: ?, Bá Di, Bá Trạc, Đặng Huy Hoàng, Bá Thiện, Cao Hữu Diên

1. Mình không ghi âm lại được buổi họp mặt, nếu muốn nghe biết các nhạc khúc nói trên xin truy cập ở đây:
2. Nếu bạn thích nghe tiếng đàn của Đặng Huy Hoàng và muốn tìm hiểu vi diệu pháp thì truy cập tại đây: Web site của Hoang Dang.