Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

MƯA ĐẦU MÙAMới sáng mà mưa đã dài lê thê, rỉ rả đâu từ hồi đêm. Biết làm gì bây giờ với mảnh vườn đang ướt dầm ngoài kia. Lấy đàn ra dạo bản Buổi Sáng Sương Mù của A. Abadi và bản Prélude số 4 của H. Villa-Lobos. Dây dàn dãn ra, tiếng đàn âm u trầm đục. Lòng chùng xuống...