Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Test

Xin lỗi người đọc... Entry này chỉ để kiểm tra việc duy trì blog sau khi blog này bị tấn công bởi VDC và Trip Wellcome. Bản thân tại hạ gần đây đã không thể truy cập bình thường blog của mình nữa (trừ khi dùng giải pháp vượt qua tường lửa). Một lỗ hổng bảo mật nào đó của Google đã cho phép các web site đen nói trên chiếm quyền truy cập blog "Lời quê góp nhặt dông dài mua vui" và redirect đến các site nói trên. Test này là một cố gằng để giành lại URL đã bị kẻ xấu chiếm dụng!