Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

KHAI BÚT

Mấy nhành mai trắng, đôi chồng sách
Dăm cội mai vàng, đủ tiết xuân


Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

lời ước mùa xuânNgày cuối năm bạn cũ gởi một lời ước mùa xuân, vui, đẹp và thâm trầm. 
Đặt lên đây để chuyển tiếp lời ước đến với nhân gian.