Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

lời ước mùa xuânNgày cuối năm bạn cũ gởi một lời ước mùa xuân, vui, đẹp và thâm trầm. 
Đặt lên đây để chuyển tiếp lời ước đến với nhân gian.
2 nhận xét:

Chù nói...

Chúc thầy một cái Tết đầm ấm mạnh khoẻ nghen thầy :-)

Vuong Duc Binh nói...

Chúc cho mọi người thân tâm an lạc. Riêng chúc cho Chù thật nhiều hạnh phúc.