Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Lục bát XIN KHÉP CỬA VƯỜN.

... Bài cuối cùng (The last entry)

Gửi em chiếc lá cuối cùng
Em ơi đã hết mùa hoa - đừng về!
Thềm tôi sót dấu chân quê
Nhện giăng cành héo, lê thê nắng buồn
Lòng sầu mấy vạt cỏ suông
Vườn sầu úa một chuyện buồn hắt hiu
Vườn tôi từ đấy tiêu điều
Cửa vườn xin khép, mặc chiều gió tuôn.


(10/4/2011)

6 nhận xét:

Tam Anh nói...

Hay!
Bài thơ thật ... dễ thhương!!!

Hemraj nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nặc danh nói...

sến?

Nặc danh nói...

bài viết của ban tôi thích lắm,bạn ghe thăm bài tôi nhé http://123.kiemtienngay.net/

Nặc danh nói...

Possibly the most amazing blog that I read all year! quinceanera dresses PS3 Accessories Louboutin Shoes cheap mobile phone. Simple Wedding Dresses

Nặc danh nói...

Whеn loоκіng to buy а kneadіng tantric maѕsagе maсhіnе,
look for а car full overvіeω of whаt
the еquinе tantric masѕаge documentation Orgаnisаtion
іs all roughlу.

Heгe is my ωebpаge - site
My webpage > tantric massage London