Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Hôm nay mai trắng nở đầy...
Không có nhận xét nào: