Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010

Hoàn hảo

Ana Vidovic trình diễn
tác phẩm Leyenda của Isaac Albeniz
tại New York Guitar Festival.


So lần dây vũ dây văn
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay
....
....
Khúc đâu Hán Sở chiến trường
Nghe như tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
....
(Kiều - Nguyễn Du)


Không có nhận xét nào: