Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Thơm thảo góc vườn
Một thân mưa nắng đã đành,
Bưởi thơm, ai biết để dành cho ai?
2 nhận xét:

Chù nói...

Để dành cho người ở xa...! :-)

Đồ gỗ mỹ nghệ Đức Hiền nói...

Trước là cúng lạy ông bà
Sau xin thừa lộc bổ ra làm mười
Một phần dành tặng cho người
Nắng mưa tần tảo ươm chồi cho cây
Một phần xin gởi tận tay
Người gài hoa bưởi tóc mây năm nào
Tám phần chẳng biết chia sao
Ko biết bạn hữu có cao kiến gì?