Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Dưới mai

Ngồi dưới cội mai già.
Tâm niệm vô thường kinh.
Hoa rụng trên vai áo,
Vọng hồi chuông vô thinh

(Bến tre, 15/8/2008)

Không có nhận xét nào: