Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

ĐỂ TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ MÀU TÍM HOA SIM.


Nhà thơ Hữu Loan vừa đi xa vĩnh viễn, nơi những đồi hoa sim vĩnh viễn là sự an uỷ của tâm hồn, nơi những đồi hoa sim không là một chốn đày ải trầm luân...

1 nhận xét:

Hung Hsmn nói...

Ảnh này ...màu tím hoa mua

Hoa sim tuy khác, không thua sắc màu.

Ai ơi phân biệt rõ nào

Hai loài chung sắc, nhìn vào khác nhau.