Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

TIẾNG HÁT CỦA ĐẠI NGÀN...

Để tưởng nhớ Y MOAN.
Không có nhận xét nào: