Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

...


2 nhận xét:

CTC nói...

Mới 60 mà đã than già! Trẻ lên, trẻ lên như đang trẻ!

Vuong Duc Binh nói...

@ Cao Thoại Châu:
Thì... cũng "chưa già" nhưng cái lỗ tai của đệ nó hỏng rồi! Lên dây đàn thì tưởng đúng nhưng tới chừng tấu lên nghe bản nhạc lạc điệu là biết hư rồi! Vậy nên cảm thán mà thôi.
Cảm ơn đại ca đã "động viên tinh thần".