Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Một ngày nắng đẹp...Ngày ấm áp, nắng đẹp hiếm hoi.
Dắt cháu đi chơi, xem phế thành Heidelberg...

Chuyến phà trên sông Neckar

Thế giới đầy những sự ngạc nhiên!...Một góc thành cổ Heidelberg.Dây thường xuân ở một góc chân cổ thành Heidelberg. 

Dấu binh đao!...