Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Thơ của người đàn bà không gặp lại.

Viết vì HL
"...
bài ru hay nhất trong đời
là khi nghe được những lời không ru
(Bài ru hay - Ngắn ngắn tình si - p.187 - HL)
"


Xin hãy gởi cho em!
Bài thơ anh chưa từng công bố
Chưa hề in trong một tập thơ
Nhân gian không làm sao biết được.
*
Này người tình dang dở
Xin hãy gởi cho em
Bài thơ không có chữ
Lẻ loi anh đọc thì thầm trong đêm
Với riêng em và với riêng anh.
Suốt một đời cách trở
*
Tập thơ này anh gởi cho em
Thiếu một bài thơ
Như bản nhạc thiếu một dấu lặng
Một dấu lặng để cho em thở
Là giọt nước mắt rơi không thể viết nên lời
*
Khi em yêu anh
Em đâu cần một tập thơ
Em chỉ cần nghe nhịp tim anh
Run trong nửa đời khốn khổ
Để giọt lệ em
Rửa trôi oan nghiệt buổi cát lầm.
*
Hãy gởi cho em một bài thơ
Và cũng chỉ một bài thơ !


Không có nhận xét nào: