Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

VÔ ĐỀ ĐÊM NGUYÊN TIÊU
VÔ ĐỀ ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Xem ra ta cũng già rồi.
Nguyên tiêu chỉ biết riêng ngồi coi trăng.Đêm nay nguyên tiêu trăng sáng quá
Xuân vừa mới đến xuân đã qua
Chai rượu còn nguyên chén trà lạt
Bạn bè đi cả chốn đâu xa
***
Ngón đàn run rẩy sương xuống ướt
Vằng vặc đêm rằm bạc đầu hoa
Bốn bề tiếng dế than đêm vắng
Lòng cũ lạc loài một mình ta.