Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

NÓNG BỨC THÁNG TƯ


Một lũ cuồng điên chen chút sống.
Phố đè lên phố, nhà đè nhà.
Nóc đè lên nóc, tủ đè tủ.
Ngột ngạt đời tôi bốn bức tường!


15/4/2009

Không có nhận xét nào: