Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Hồn


Hồn ta như chỉ rối
Xoắn phải trái lung tung
Vấn vương ngàn phiền muộn
Khó nhọc gở từng đường.

Nút này vướng tình ai
Chỉ mềm ai buộc chặt
Cả một đời đau thắt
Run rẩy người không hay.

Nút này bờ xác tín
Con tàu neo đứt dây
Mênh mông trùng dương sóng
Một mình gió thổi bay.

Hồn ta như chỉ rối
Quấn con tàu hao gầy
Lập lòe đêm ảo vọng
Ngờ nghệt tưởng niềm vui.

Hồn ta như chỉ rối
Mấy kiếp tình không phai
Mắt xanh thành cát bụi
Vất vưởng hồn đầu thai.

12/5/2009

Không có nhận xét nào: