Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

Ngoài kia mưa rơi

  • Hôm nay bão rớt. Ngồi nhìn ngoài kia mưa lê thê. Đã cuối mùa ngâu nhưng xem ra Ngưu Lang và Chức Nữ vẫn còn sụt sùi...


Ngoài song kia mưa rơi...Ngoài ngỏ kia, ai lướt đi trong mưa !


Phối hợp đường nét và sắc màu trong mưa***

Chợt muốn nghe Thanh Thúy hát Ướt mi: