Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

ĐI CHÙA

Lòng nghe nhẹ gánh ưu phiền
Gió chiều một đóa hồng liên nắng đùa.
Lâu lâu cũng thích đi chùa. Thích vào ngồi yên một góc trong chánh điện nhìn vẻ an nhiên tự tại của Đấng Giác Ngộ. Thích nghe tiếng chuông chùa ngân nga trong tĩnh mịch.
Nhưng đi chùa lần này thì lại nhiều người quá bèn đi chụp cảnh chung quanh vậy!


Cổng chùa.
Bia kí.

Cáo bạch
An nhiên tự tại.Vọng vô thanh chung.


Sư trụ trì ... đẹp như Tam Tạng!


Cuối cùng mình thích nhất chỗ này: ... Cơm chùa!


Không có nhận xét nào: