Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Quan sát cuộc đời.

Có hai điều đáng sợ nhất trong cuộc đời: có tiền và có quyền. Hai thứ ấy mà không đi kèm với có tài và có đức thì tai họa nằm ngay sau lưng.

Không có nhận xét nào: