Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Đọc Feed back...

Cái anh Google Blogger này thì ác thật! Tưởng ảnh thật tình ai dè ảnh chơi màn nói nhỏ chuyện của mình với người khác... Để xem, nếu mình đăng kí theo dõi một cái blog nào đó là bao nhiêu chuyện blogger viết nháp mà không đăng/chưa đăng thì ảnh cũng đem thông báo vào mục Feed của mình ráo. Cái này thì cũng có lợi cho mình khi muốn comment cái gì đó vào một blog quen, mình sẽ biết trước blogger đó đã viết cái gì mà không đăng, đang chỉ ở dạng bản nháp, do đó mình sẽ tránh được một số comment "hố!". Nhưng như vậy là Google không mấy tôn trọng sự riêng tư rồi! Để xem lại điều khoản thỏa thuận với Google Blogger coi có nói gì về cái vụ này không? Vậy ai đó không muốn cho mình biết bản viết nháp thì xin ... xóa mình ra khỏi danh sách theo dõi blog của bạn nghe.
Xin bá cáo cho bà con làng trên xóm dưới được biết!

3 nhận xét:

Tien Vuong nói...

web hoàn toàn không phải là lĩnh vực của đệ tử, nhưng nhân trường hợp rắc rối của sư phụ, đệ tử cũng xía vô xem sao ;)

Theo đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_feed

thì suy ra những "feeds" không "sync" với "source of content" không phải là entry nháp chưa đăng mà là entry đăng rồi sau đó tác giả đổi ý gỡ bỏ (Web feeds are an example of pull technology, although they may appear to push content to the user). Cái này thì tác giả phải chịu trách nhiệm thôi, hi hi.

Nếu sư phụ có bằng chứng về một trường hợp chưa publish entry mà nội dung đã xuất hiện trên feed thì đệ tử phải xem lại, hi hi.

Typhoon nói...

Nhưng cái này có được kiểm chứng chưa chú? Hay là chú check lại bằng cái blog cuả cháu đi. Cháu có rất nhiều entry chỉ để là lưu bản nháp. Và cái gần đây nhất là ngày 24/12. Nếu chú cũng đọc được cái entry (...)này thì đúng là "thèng" google blog này chơi cũng đểu nhỉ?

Vuong Duc Binh nói...

Kiểm chứng rồi với một blog (không tiện nêu lên đây). Thật ra là tình cờ thôi. Thấy blogger đó lâu quá không đăng bài, tưởng ... chán đời không muốn viết nữa dè đâu vào coi trong feed thì thấy người đó đã viết đều đặn mà không đăng! Chà cái này là tình cờ mà đọc được chớ không phải muốn đọc lén!