Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Sông dài...


Cảm khái.


Phương mộc lưu giang hà cố thổ?
Hề trường giang lưu thủy, 
Gỗ thơm xuôi giòng.
Hà cớ đau chi nỗi niềm đất cũ,
Một lòng nặng gánh giang sơn!


(30/7/2012)Chiều tối ở Bad Wimpfen, trên sông Neckar

1 nhận xét:

Trong Toan nói...

Cảnh đẹp quá phải không Thầy?