Thứ Tư, 13 tháng 6, 2007

Lỡ nhịp

Bất ngờ bất chợt có em.
Đến như một thoáng giữa đời hoang vu.
Bất ngờ bất chợt có em.
Như một nốt lặng phù du điệu buồn.
Hồn tôi tầm tả mưa tuôn.
Cung đàn lỡ nhịp, em ru ngập ngừng.
Tay tôi đã trót dây buông.
Hò xang xê cống ... cung thương ngại ngùng.
Bất ngờ bất chợt mất em.
Đàn tôi dây đứt vô phương .... hỡi đàn!

Không có nhận xét nào: