Thứ Năm, 13 tháng 11, 2008

Mời bạn thăm nhà.


Bình và Tuyết viết cho N H


Phương xa bạn muốn lại thăm nhà.
Thì đây lối nhỏ đường không xa.
Thảo lư khép nép bên vườn cỏ
Mấy gốc mai vàng e ấp hoa.Nhà ta không có những xa hoa
Mấy tủ thơ đầy ... đủ ngâm nga
Mấy chai rượu cũ ... vừa chếnh choáng
Hồn bạn có gì ... chia với ta?
Nhà ta không có món cao lương
Rau củ quanh năm một góc vườn
Dừa đủ tép rang bùi ngọt béo
Nếm thử để mà yêu quê hương.
Lòng ta mở rộng với bạn ta
Muôn phương cánh nhạn trở về nhà
Bạn đã bao năm thân lữ thứ
Thì trải lòng ra ... ta với ta.
Không có nhận xét nào: