Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Đóa hoa của ngày sinh nhật.


Hôm nay sinh nhật, được hai má con tặng bó hoa diên vĩ. Trông thích chưa!

Không có nhận xét nào: