Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Bài kệ chăn trâuTặng La Tùng Sơn
Trâu buộc cội cây già
Cỏ khô trâu không thỏa
Đem trâu thả trong đồng
Cỏ non bên khe đá.

Trâu chạy mất núi cao
Tìm trâu khắp mọi ngã
Ai dè trâu bên khe
Dắt trâu về nôn nã

Ngồi chơi dưới góc chợ
Trâu nằm ngủ lim dim
Cởi đi dây dắt trâu
Ta và trâu thong thả ...

Chiều xuống trâu theo về
Ta cùng trâu một ngã
Thênh thang đường sáng trăng.
Thênh thang đường sáng trăng.


11/12/2002

Không có nhận xét nào: