Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Bắc Sơn.Xa quê nghe "Sa mưa giông" của Bắc Sơn.
Nhớ quá Ba Mẹ, nhớ mái lá tuổi thơ,
nhớ kinh Tam Sóc - Sóc Trăng và cánh đồng Đại'n Tân.

Sa Mưa Giông
Nhạc sĩ: Bắc Sơn.


Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tủi đêm ngày, cây cột mè rui... mái lá nghèo... cũng đừng dột xiêu! Dẫu mà cơn nắng bấy lâu, mà dây bầu mày còn không héo, mới mưa dầm mày lại héo dây.
Cha ơi, sao cha chưa về, nhà trên bếp dưới vắng tanh. Đợi với trông mỏi mòn. Ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa. Tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa?
Trời sa mưa giông, cho mưa heo gió mèo! Cây cầu cha bắc qua sông để mẹ về, nước tuột nuộc dây! Trời sa mưa giông! Thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa.
Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn chong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu. Mẹ trồng cha hái, bữa cơm nghèo... chén canh cá cắm câu.
Không có nhận xét nào: