Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Trên đồi Scheuerberg* Đồi nho
* Tọa độ: 49o11'45.33"N ,9o15'02.88"E
* Phía đông nhà máy của hãng AUDI chừng 2 cây số.

Trên đỉnh đồi Scheuerberg (cao độ 705 ft)

Dưới chân thập giá.
Nhìn về phía nhà máy của hãng AUDI
(tổ hợp kiến trúc màu trắng bạc - cao độ 502 ft.)

Tháng này nho hãy còn xanh và... chua kinh khủng!

Hoa dại bên đường...
và nét đẹp của... cành khô cỏ héo! ***
*

Không có nhận xét nào: