Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

DẶN LÒNG
 
   Cứ trải lòng ra để sống

   Đời vui được có bao ngày

   Chó ngáp... thân này đứt bóng

   Ngang đầu lưa nhúm... tro bay?Không có nhận xét nào: