Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Bi kịch của minh triết.
Không có nhận xét nào: