Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Dấu rêu




Nắng trên mái rêu

Không có nhận xét nào: