Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Tiếng sáo...***

Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ ...(TRƯƠNG CHI. Nhạc Văn Cao - Tiếng hát Ánh Tuyết)


eùf

Không có nhận xét nào: