Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Cảm xúc mùa thu...Chiều, cả nhà đi vắng... ra ngoài hiên đứng nhìn mưa dưới sân.
Nhớ Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong, nhớ Mùa thu không trở lại của Phạm Trọng Cầu.GIỌT MƯA THU
(Đặng Thế Phong)

Thanh Thúy trình bày:


MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI 
(Phạm Trọng Cầu)

Ánh Tuyết trình bày:


eïf

Không có nhận xét nào: